Create weathered wooden frames

Project by Marina Smith of Chisel & Chalk

 

1 Paint each of the wooden frames in the colours of your choice; we used Annie Sloan Duck Egg Blue and Annie Sloan Aubusson Blue.

2 For the Annie Sloan Duck Egg Blue frame: apply two coats of paint (make sure the first coat is completely dry before applying the second coat) and seal with Annie Sloan White Wax for a whitewashed appearance.

3 For the Annie Sloan Aubusson Blue frame: apply two coats of paint (the first coat must be completely dry before applying the second coat) and seal with Annie Sloan Black Wax for an antique look.

 

NERF-AF HOUTRAME

1 Verf elkeen van die houtrame in die kleure van jou keuse. Ons het Annie Sloan Duck Egg Blue en Annie Sloan Aubusson Blue gebruik.

2 Vir die Annie Sloan Duck Egg Blue-raam: Wend twee lae verf aan (maak seker die eerste laag is goed droog voor jy die tweede laag aanwend) en verseël met Annie Sloan White Wax vir ’n afgewitte voorkoms.

3 Vir die Annie Sloan Aubusson Blue-raam: Wend twee lae verf aan (die eerste laag moet goed droog wees voor jy die tweede laag aanwend) en verseël met Annie Sloan Black Wax vir ’n antieke voorkoms.