Create vintage-looking bottles

Project by Dale Niehaus of Chisel & Chalk

 

1 Make sure your paint is well mixed. Dilute with a little water. Mix more or less equal quantities of Annie Sloan Paris Grey and Annie Sloan Graphite and add a little water; mix well.

2 Apply two coats of paint (wait until the first coat has dried completely before applying the second coat). For the large bottle: apply two top coats of Annie Sloan Château Grey. For the small bottle: apply two top coats of Annie Sloan Antibes Green.

3 Sand the surface lightly until the base colour shows through (use 220-grit sandpaper).

4 Apply Annie Sloan Clear Wax and buff lightly. Finish off the big bottle with Annie Sloan Dark Wax and the small bottle with Annie Sloan Black Wax.

 

VERWEERDE GLASBOTTELS

1 Maak seker jou verf is goed gemeng. Verdun met ’n bietjie water. Meng min of meer gelyke hoeveelhede Annie Sloan Paris Grey en Annie Sloan Graphite en voeg ’n bietjie water by; meng goed.

2 Wend twee lae verf aan (wag tot die eerste laag goed droog is voor jy die tweede laag aanwend). Vir die groot bottel: wend twee lae Annie Sloan Château Grey bo-oor aan. Vir die klein bottel: wend twee lae Annie Sloan Antibes Green bo-oor aan.

3 Skuur die oppervlak liggies tot die onderste kleur deurskyn (gebruik 220-grint-skuurpapier).

4 Wend Annie Sloan Clear Wax aan en poleer liggies. Rond dan die groot bottel af met Annie Sloan Dark Wax en die klein bottel af met Annie Sloan Black Wax.